Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je zákaz návštěv na plicním oddělení a od soboty 27. 1. 2024 bude zákaz návštěv také na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Zákaz návštěv platí do 4. 2. 2024.
Děkujeme za pochopení, vedení Slezské nemocnice.
 

Návštěvní hodiny jsou na všech odděleních Slezské nemocnice denně (včetně sobot, neděl a svátků) v době od 14:30 do 17:00 hodin.

Na oddělení GDO - Geriatrické a doléčovací oddělení - jsou návštěvní hodiny denně v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Na oddělení šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení jsou umožněny návštěvy denně od 10:00 do 19:00 hodin.

Na oddělení JIP a ARO - vzhledem ke specifičnosti těchto specializovaných oddělení - prosíme o návštěvu maximálně dvou příbuzných najednou.

Mimo tuto stanovenou dobu je možná návštěva pacienta jen se souhlasem primáře oddělení nebo ošetřujícího lékaře.

V případě epidemií (např. nárůstu virových onemocnění) nebo z důvodu havárie si nemocnice vyhrazuje právo zrušit návštěvy po dobu nezbytně nutnou. V těchto případech je veřejnost vždy včas informována.


Web od Linelab.