Slezská nemocnice v Opavě uvedla v úterý 30. června 2020 do provozu nejmodernější CT současnosti Philips Brilliance iCT Elite. Mimořádnou událost si nenechalo ujít vedení Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

Nové CT stálo 24,8 milionů korun včetně DPH a bylo financováno z devadesáti procent z operačního programu IROP v rámci projektu Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. - II. část. Zbylou část profinancoval Moravskoslezský kraj. „Slezská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením, které náš kraj zřizuje. Letos slaví 120 let provozu a mě těší, že se nám podařilo zafinancovat opravy jejích historických pavilonů. Moravskoslezský kraj také pokračuje v modernizaci přístrojového vybavení všech svých nemocnic. Slezská nemocnice nyní získala nový kvalitní diagnostický přístroj. Špičkové vybavení je ve zdravotnictví velmi důležité, nepostradatelný je ovšem erudovaný a laskavý personál. O tom nás opět přesvědčila pandemie koronaviru. Znovu proto děkuji všem lékařům, sestrám, ošetřovatelům a sanitářům Slezské nemocnice za nasazení, s jakým se dlouhodobě starají o pacienty nejen z Opavska,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., který se slavnostního uvedení CT do provozu zúčastnil společně se svým náměstkem pro investice Ing. Jaroslavem Kaniou,  náměstkem pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem a náměstkem pro regionální rozvoj Janem Krkoškou.

Dle vedení nemocnice je nové CT další investicí do kvalitnější péče o pacienty. „Jsem moc rád, že se nám i letos podařilo v naší nemocnici uvést do provozu špičkový diagnostický přístroj. Díky těmto investicím můžeme dále zkvalitňovat poskytovanou zdravotní péči pro naše pacienty. Veliké díky patří našemu zřizovateli – Moravskoslezskému kraji, který nákup přístroje podpořil několika miliony korun,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Ing. Karel Siebert, MBA.

Primář RTG oddělení SN v Opavě MUDr. Kamil Hudeczek považuje za důležité, že byl dosluhující přístroj nahrazen absolutní špičkou. „Nové CT Philips Brilliance iCT Elite je tím nejlepším, co lze dnes na trhu sehnat. Jeho výhodou je rychlejší snímkování, nižší dávka záření a přitom fantastické rozlišení snímků, které dotváří špičkový software. Pro představu naše jedenáct let staré CT mělo 64 řad detektorů a nový přístroj má 256 řad detektorů. Denně zde zvládneme vyšetřit během pracovní doby 30 pacientů a dalších 15 v rámci pohotovostní služby,“ dodal primář Hudeczek.

Jiří Krušina,
mluvčí SNO a SZZ Krnov
telefon: 724 014 860

 
 
 
 

Web od Linelab.