KLINICKÁ ONKOLOGIE - pavilon T
Primář:
MUDr. Nováčiková Margita
553 766 552
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní tra:
Herudková Monika
553 766 550
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
kartotéka, objednávání pacientů 553 766 553
HISTORIE

Onkologická ambulance v SN Opava vznikla 2. 5. 2000 jako součást interního oddělení SN Opava. Od 1. 1. 2021 jsme samostatná klinická onkologie.

Patříme do sítě regionálních onkologických center (ROC) v ČR.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Klinická onkologie je umístěna v areálu Slezské nemocnice v Opavě. Najdete nás v pavilonu T, nízký přízemní pavilon umístěný za pavilonem S (Infekce). Jsme ambulantní pracoviště, nemáme lůžkovou část.

Poskytujeme péči pacientům s onkologickým onemocněním.

Pracoviště tvoří:
- 3 ambulance klinické onkologie
- stacionář k aplikaci systémové chemoterapie a podpůrné léčby
- pracoviště NOR-Národní onkologický registr (zpracovává statistická data onkologických onemocnění)

V současné době pracují na onkologii tři lékaři, sesterský tým tvoří šest sester.

Stacionář má čtyři aplikační místnosti, sedm lůžek a sedm aplikačních křesel.

Aplikujeme adjuvantní a paliativní systémovou chemoterapii, dále hormonoterapii, rovněž infuzní léčbu podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti.

Příprava cytostatik je prováděna za aseptických podmínek v laminárním boxu zkušeným farmaceutem ve vyhrazených prostorách nemocniční lékárny.

Ambulantně aplikujeme v případě potřeby krevní transfuze, provádíme odlehčovací punkce ascitu.

Do náplně práce onkologické ambulance patří péče o centrální žilní vstupy - intravenózní porty a PICC.

Pacienti k nám docházejí na dispenzární kontroly.

Podílíme se na stanovení léčebného postupu v rámci multidisciplinárních týmů (pro nádory zažívacího traktu, nádory prsu).

Atestovaní lékaři provádí konziliární činnosti a podílejí se na diagnostice a stanovení léčebného plánu u hospitalizovaných pacientů v Slezské nemocnici i v Psychiatrické nemocnici Opava.

V rámci preventivní péče se podílíme na vyšetřeních a dispenzarizací osob s prokázanou genetickou predispozici rizika vzniku onkologického onemocnění.

Onkologická léčba vyžaduje multioborovou spolupráci s ambulancemi a odděleními ve Slezské nemocnici Opava i s praktickými lékaři.

Zprostředkováváme radioterapii a specializovanou léčbu v komplexních onkologických centrech. Provádíme konzultace s těmito centry dle problematiky diagnózy a preference pacienta.

Poskytujeme paliativní péči ve spolupráci s paliativním týmem naší nemocnice, úzce spolupracujeme s Charitou Opava s mobilním hospicem „Pokojný přístav“.

FOTOGALERIE
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH

Web od Linelab.