INTERNÍ ODDĚLENÍ - pavilon N
Primář:
MUDr. Hrdlička Zdeněk
553 766 220
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Postupová Šárka
553 766 200
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 205
JIP 553 766 204, 553 766 205, 553 766 223
lůžkové oddělení N1 553 766 209
lůžkové oddělení N2 553 766 225
lůžkové oddělení N3 553 766 207
příjmová ambulance 553 766 227
diabetologická ambulance 553 766 218
endokrinologická ambulance 553 766 231
kardiologická ambulance 553 766 212
gastroenterologická ambulance 553 766 229, 553 766 230
interní a osteologická ambulance 553 766 787
dokumentární pracovnice 553 766 853
dokumentární pracovnice 553 766 203
Návštěvní hodiny

Denně od 14:30 do 17:00 hodin (individuálně dle domluvy s lékařem či primářem oddělení).

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Interní oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě zajišťuje medicínskou a ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami vnitřních orgánů, kteří nevyžadují chirurgickou intervenci.

Práce interního oddělení je velmi různorodá. O pacienty pečuje více než 20 lékařů a přes 100 zdravotnických pracovníků nelékařských oborů. Interní medicína a většina podoborů, které jsou etablovány ve Slezské nemocnici, jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví a slouží k dalšímu vzdělávání lékařů. Lékaři interního oddělení rovněž poskytují konziliární činnost dalším oborům v nemocnici. Interní oddělení úzce spolupracuje s dalšími ambulantními specialisty na Opavsku a rovněž s nemocnicemi jako je FN Ostrava, FN Olomouc, Nemocnice Třinec či Nemocnice Ostrava-Vítkovice a dalšími.

Interní oddělení má část lůžkovou a část ambulantní.

Ambulantní část

Odborné ambulance jsou v provozu denně a jejich ordinační doba je uvedena v sekci Ambulance - Interna. Pacienti přicházejí na jednotlivé ambulance dle objednání a je jim věnována odborná péče dle povahy jejich onemocnění.

V přízemí pavilonu N je umístěna interní příjmová ambulance, kde přicházejí pacienti s akutním zhoršením zdravotní stavu. Na této ambulanci, která je v provozu 24 hodin denně, je přítomný lékař a další zdravotnický personál. V době od 15:00 do 7:00 hod. je k dispozici i pro neurologické pacienty.

Endoskopické gastroenterologické pracoviště se zabývá vyšetření zažívací trubice pomocí přístrojů – endoskopů, které zobrazí trávicí trubici zevnitř a pacient je schopen sledovat vyšetření na monitoru. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku a tlustého střeva. Během vyšetření je lékař schopen provést další vyšetření, jako je odběr tkáně na histologické vyšetření, snesení polypů ... tzn., že spojí vyšetření diagnostické s léčebným výkonem. Pracoviště rovněž provádí zavedení vyživovací sondy do žaludku. Na rtg pracovišti je prováděno endoskopické vyšetření žlučových cest. Při tomto zákroku /bez anestézie/ je možno provést např. odstranění kamene z vývodných žlučových cest. Pracoviště je rovněž zapojeno do preventivního programu vyšetřování kolorektálního karcinomu.

Lůžková část

Standardní lůžková oddělení pro internu se nacházejí ve 3., 4. a 5. nadzemním podlaží pavilonu N.

Péče je poskytována na oddělení N1, N2 a N3. Každé oddělení je pro 29 pacientů a disponuje 11 pokoji - 7 je tří lůžkových, zbylé 4 jsou pak dvou lůžkové, každé lůžko je polohovací. Pro pacienty, kteří to potřebují, máme k dispozici lůžko s antidekubitární matrací nejvyšší kvality. Každé oddělení je smíšené - to znamená, že zde mohou být hospitalizováni muži i ženy. Každý pokoj má vlastní sociální zázemí. Pro pacienty částečně nepohyblivé či ležící nabízí oddělení velkou koupelnu a mobilní vanu a WC pro tělesně postižené i návštěvy. Ti se se svými příbuznými mohou setkávat na pokoji či ve společenské místnosti, která je na každém patře pavilonu N cca pro 20 lidí.

Zdravotnický personál zde má také své zázemí - ošetřovnu a sociální místnost pro sestry, vyšetřovnu a lékařský pokoj pro lékaře. Součástí lůžkových oddělení je i rehabilitace, která probíhá pod vedením odborných rehabilitačních pracovníků, kteří mají své zázemí mají na oddělení N2.

Pavilon N spolu s interním oddělením se pyšní jako nejmodernější stavba SN Opava, je vybavena prvotřídní zdravotnickou technikou a je připravena pacientům nabídnout komfort při zvládání jejich nemocí a nepohodlí.

Interní JIP

Jednotka intenzívní péče interního oddělení  je moderní, nadčasové, kvalifikované pracoviště s odborně školeným  personálem. Místo je zde až pro 13 pacientů na 10 boxech. Ty samotné jsou vybaveny nejmodernější technikou tak, aby se zde pohodně cítil pacient sám, ale také, aby se zde dobře pracovalo lékařskému i nelékařskému personálu. Boxy jsou tedy vybaveny elektrickou postelí, monitory, injektomaty, infúzními pumpami, je zde možnost umístit pacienta na UPV, přímo u postele provádět dialýzu, uskutečnit rentgenové vyšetření či drobné zákroky - to vše dle potřeb a stavu pacienta. Na boxech je také sociální zázemí pro pacienty. Zde se pacientům dostává maximální péče, jsou monitorováni 24hod./ den, nejen přístroji, ale také personálem, který je stále na JIP, pokud dochází k přestávkám, personál se vzájemně střídá. Dle potřeby je zde již zahajována rehabilitace - plicní, fyzio. Harmonogram práce na tomto oddělení je velmi specifický, podřízen aktuálním potřebám a stavu pacientů.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Web od Linelab.