Napsal(a): Blažena Kasprowiczová
Datum: 22.12.2019 17:34:56

Touto cestou děkuji MUDr. Sekretovi a celému operačnímu týmu za skvělou práci, také všem sestrám na oddělení chirurgie V2/V3 a lékaři MUDr. Rafajovi, kteří mi věnovali veškerou péči. Všem Vám přeji laskavé a kouzelné vánoce a do roku 2020 lásku, štěstí a pohodu, s úctou Blažena Kasprowiczová.


Napsal(a): Vít Grabec
Datum: 15.12.2019 20:19:54

Děkuji touto cestou celému kolektivu oddělení GDO (pavilon F) za veškerou péči, kterou věnovali mé mamince při její hospitalizaci. Lidský přístup nejen k ní, ale ke všem "stařečkům" byl příkladný. Ještě jednou děkuji. Zároveň bych chtěl poděkovat sociální pracovnici Mgr. Lence Břemkové, která nám velmi pomohla se zajištěním následné péče.


Napsal(a): Veronika Neumannová
Datum: 27.11.2019 16:16:39

Chtěla bych moc poděkovat a vyjádřit vděčnost celému dětskému oddělení pro menší děti M2, kde jsem byla hospitalizována spolu se svou 7-mi měsíční dcerou. Profesionální, empatický a laskavý přístup personálu mě okamžitě po přijetí na oddělení přesvědčil, ze jsme ve správných rukách a tím pádem se náš pobyt na oddělení stal v rámci daných skutečností příjemným zážitkem. Ještě jednou moc děkujeme.


Napsal(a): Ivana Rottrová
Datum: 25.11.2019 22:34:05

Ráda bych touto cestou poděkovala za profesionální a velice lidský přístup na oddělení ortopedie. Byla jsem zde hospitalizovaná sice jen krátkou dobu, ale přesto jsem domů odcházela s příjemným pocitem, že jsou to lidé na svých místech. Jejich práce je velice těžká, přesto pracují s úsměvem a ochotou. Poděkování patří jak lékařům, tak veškerému zdravotnickému personálu tohoto oddělení.


Napsal(a): Jaromír Kalus
Datum: 18.11.2019 08:13:25

V neděli 17. listopadu jsem byl na zubní pohotovosti v SN v Opavě. Chtěl bych tímto poděkovat paní MDDr. Janě Rucké a sestřičce v ambulanci za jejich profesionální, příjemný, citlivý a empatický přístup při mém ošetření. Ještě jednou velké díky za příkladný lidský přístup.


Napsal(a): Simona Poštulková
Datum: 06.11.2019 07:32:10

Děkuji sestrám a lékařkám kožního oddělení MUDr. T. Hykšové, MUDr. V. Pallové za pomoc a skvělou odbornou péči. Kožní oddělení by si určitě zasloužilo v SNO lůžkovou část. Při mém pobytu je 100% zastoupilo oddělení neurologie, s tak příjemnými sestrami a ošetřovatelkami jsem se už dlouho nesetkala. Děkuji.


Napsal(a): Marta Duchoslavová
Datum: 31.10.2019 20:29:24

Velké poděkování MUDr. Macurové. Takový lékař by měl být příkladem - vstřícná, ochotná, profesionální, lidská. Děkuji, jsem Vám vdĕčná.


Napsal(a): Klára Střížová
Datum: 30.10.2019 11:25:59

Touto cestou bych ráda poděkovala gynekologicko-porodnickému oddělení za péči, která mi byla věnována v těch nejkrásnějších chvílích mého života. Již při samostném přijetí na ambulaci mě sestřička obdařovala milými slovy a pochopením. Na oddělení V7 o mě pečovala sestřička s úsměvem. Profesionální a laskavý přístup na porodním sále mi celý porod zjednodušil. A následná péče na V8 mi zpříjemnila celý pobyt. Mé velké poděkování patří také novorozeneckému oddělení. Vždy vše laskavě vysvětlili, pomohli a poradili. Po celou dobu se starali o mou dceru a usnadnili nám tak první společné chvíle.


Napsal(a): Kamila Dominiková
Datum: 17.10.2019 21:27:38

Velká pochvala za profesionální přístup, vlídné slovo a příjemný usměvavý personál ORL oddělení.


Napsal(a): Pavla Bendová
Datum: 14.10.2019 09:09:39

Touto cestou bych ráda poděkovala všem sestřičkám a lékařům gynekologicko-porodnického oddělení V7 za vysoce profesionální péči a lidský přístup se kterým ke mě během mé hospitalizace v měsíci říjnu přistupovali. Především bych chtěla vyzdvihnout práci sestřiček, které mi poskytly nadstandartní pooperační péči a byly vždy ochotné a milé.


Napsal(a): Antonín Petránek
Datum: 09.10.2019 07:36:13

Velice děkuji za vysoce odborný a empatický přístup a péči všem lékařům a sestřičkám interního oddělení, kteří se mi věnovali po dobu mé hospitalizace v měsíci září, jmenovitě pak přijímající paní MUDr. Martínkové a ošetřující MUDr. Drevenakové.


Napsal(a): Petr Jaschek
Datum: 01.10.2019 19:09:29

Dne 3.7.2019 jsem byl ve velmi vážném stavu přijat na oddělení JIP Slezské nemocnice Opava, kde byla na poslední chvíli zahájená léčba. Díky velkým znalostem, zodpovědnosti a citlivému přístupu k pacientům byla moje léčba úspěšná. Rovněž sestřičky si zaslouží poděkování za svou nelehkou práci, při které ještě dovedou pacienty nejen povzbudit, ale příkladně se o ně postarat. Moje nemoc si vyžaduje rovněž časté přeléčení na oddělení TRN, i zde jsem se setkal s kvalitními a svědomitými lékaři. Tady bych chtěl poděkovat za mé ošetřování MUDr. L.Heraldovi. Jsou to odborníci, na které se mohou pacienti spolehnout. V neposlední řadě chci tímto poděkovat i sestřičkám z oddělení TRN. Tyto sestřičky při své těžké práci dokáží rozdávat úsměv, podporu, víru v uzdravení a ke své práci se staví zodpovědně. Ještě jednou děkuji za velmi dobrý přístup lékařů a sester na obou odděleních. Vedení nemocnice může být pyšné na své zaměstnance, neboť je vidět, že pacienti nejsou pro ně věcí, ale lidé.


Napsal(a): Mgr. Markéta Nedělová
Datum: 27.09.2019 15:35:35

Dovolte mi, abych touto cestou velmi poděkovala infekčnímu oddělení, který vede pan primář MUDr. Kümpel Petr. V době od 25. - 27.9. jsem byla hospitalizovaná na oddělení S1. Již od samotného přijetí jsem se setkala s velice profesionálním a pečlivým přístupem paní doktorky Jany Macurové, sestřiček a paní sekretářky z příjmové ambulance. Na lůžkovém oddělení S1 byly vždy usměvavé, milé, ochotné, empatické a profesionální sestřičky, paní ošetřovatelky a další pomocný personál, který svou práci vykonává s láskyplnou péči. Také úklidovým pracovnicím patří poděkování za jejich péči o čistotu oddělení. Dále chci velmi poděkovat za profesionální péči ošetřující lékařce Zuzaně Bullové a srdečné poděkování také patří panu primáři Petrovi Kümpelovi, který svým lidským přístupem umí potěšit a povzbudit. Ještě jednou všem velmi děkuji. Zůstaňte takoví, prosím, i nadále a ať Vás práce naplňuje a máte jen spokojené pacienty.


Napsal(a): Kateřina Mikitová
Datum: 18.09.2019 12:28:11

Chtěli bychom moc poděkovat celému týmu gynekologicko-porodnického oddělení za veškerou péči při porodu, který pro mě nebyl úplně tím nejsnadnějším. Chci vyzvednout především profesionalitu celého týmu a rádi bychom poděkovali porodní asistentce Bc. Denise Fussové a panu doktorovi Marku Szwarcovi za profesionální a především lidský přístup. Dále bychom rádi poděkovali veškerému personálu z oddělení šestinedělí a novorozeneckého. Jste úžasní. Děkujeme, šťastní rodiče Kateřina a Daniel. PS: Opavskou porodnici vřele doporučuji všem nastávajícím maminkám a věřím, že i já u Vás nebyla naposledy.


Napsal(a): Kristina Musilová
Datum: 08.09.2019 19:33:03

Děkuji lékařům a milým sestřičkám za vzornou péči v době mé hospitalizace ve Vaší nemocnici na urologickém oddělení. Také jsem byla mile překvapená vybavením pokojů a sociálního zařízení.


Napsal(a): Ingrid Sklenářová
Datum: 21.08.2019 14:49:54

Chtěla bych poděkovat veškerému personálu interního oddělení N1 a ošetřující lékařce paní MUDr. Martínkové za obětavou péči, kterou věnovali mé mamince paní Ludmile Kuzníkové v době její hospitalizace. V těžkém období pro pacienty i rodinné příslušníky jste opravdovou oporou.


Napsal(a): Gabriela Brázdovičová, DiS
Datum: 03.08.2019 07:53:04

Dobrý den. Touto cestou bych chtěla vyjádřit velké poděkování porodnímu sálu gynekologie, konkrétně porodní asistence Bc. Tereze Hluchníkové a MUDr. Markovi Szwarcovi, kteří nám dne 23.7.2019 pomohli přivést na svět našeho prvorozeného syna. Cením si profesionálního přístupu, empatie, vřelého jednání a informovanosti o každém kroku v průběhu porodu i po něm. Zároveň bych chtěla moc poděkovat celému týmu z šestinedělí a sestřičkám z novorozeneckého oddělení za péči. Vážíme si toho moc!


Napsal(a): Martina Oczková
Datum: 02.08.2019 07:58:23

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu chirurgie - operačního sálu, centr. JIP a následně oddělení V1 ženy - všem lékařům, sestřičkám, ošetřovatelkám. Děkuji jménem celé rodiny za příkladnou, obětavou a vzornou péči, kterou jste věnovali naší mamince p. Daniele Olejákové po dobu její hospitalizace v červnu 2019. Vždy jsme se setkali ze strany personálu s velice profesionálním, vstřícným a hlavně lidským přístupem. Ještě jednou vřelé díky.


Napsal(a): Iva Ondrejovičová
Datum: 30.07.2019 14:33:49

Dobrý den, jsem z Ústí nad Labem a po úrazu jsem ležela na ortopedii. Chci tímto všem zaměstnancům moc poděkovat za pomoc a lidské chování a přístup. Nyní i můj otec u Vás leží po nehodě, chvíli na JIP a opět musím moc poděkovat sestřičkám lékařům i personálu, který se nyní stará na stejném oddělení, kde jsem ležela i já od 19.7. 2019 do dnešního dne. Velké díky.


Napsal(a): MUDr. Gabriela Dupalová
Datum: 30.07.2019 07:07:22

Ráda bych poděkovala celému pracovnímu kolektivu infekčního oddělení S2, kde jsem byla hospitalizována od 22.7. do 29.7.2019. Oceňuji profesionální přístup lékařů, zejména MUDr. Jany Macurové, která správně stanovila diagnózu, rovněž také sestřiček a sanitářek a taktéž chválím práci úklidové služby.


Napsal(a): Hana Řehulková
Datum: 29.07.2019 07:52:19

Touto cestou bych chtěla poděkovat personálu interního oddělení N1 a MUDr. Lucii Martínkové za péči, kterou věnovali mé příbuzné v době hospitalizace v červnu tohoto roku. Současně velmi děkuji za následnou péči, která jí byla věnována na oddělení GDO-F pod vedením primářky MUDr. Rýznarové, ošetřující lékařky MUDr. Ivany Drastichové. Setkali jsme se s milým přístupem a vysoce profesionální péčí. Je mi velice líto, že slyším negativní ohlasy na Slezskou nemocnici a proto píši toto poděkování, aby se vědělo, že v této nemocnici pracuje hodně obětavých a příjemných profesionálů, kteří se snaží budovat její dobré jméno.


Napsal(a): Josef Faika
Datum: 06.07.2019 06:32:43

Dne 2. 7. 2019 jsem byl hospitalizován na oddělení urologie. Od mého příchodu na ambulanci, přes přijetí na lůžkovou část, jsem se setkal jen s velmi milým vstřícným a chápajícím personálem, lékaři počínaje přes všechny sestry i pomocný personál. Všichni se chovali velmi profesionálně, vždy řekli co se bude dít, vždy se starali, zda mi něco neschází a najednou se pacient cítí jako člověk. Ještě jednou mi dovolte V Š E M poděkovat a blahopřát p. primáři, že se dokázal obklopit takovými lidmi. Přeji hodně zdaru ve vaší práci a spoustu spokojených pacientů.


Napsal(a): Jitka Klíčníková
Datum: 03.07.2019 10:14:11

Děkuji lékařům, sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářům i žákyňkám za úžasnou péči, kterou věnovali mojí mamince na interním oddělení N3. jejich ochota a vstřícnost značně pomohla jí i nám překonat její nevyléčitelnou nemoc. Vřelé díky.


Napsal(a): Zbyněk Tietz
Datum: 25.06.2019 08:14:51

Děkuji MUDr. Dupalovi a sestřičce Celtové za jejich péči a ochotu.


Napsal(a): Jakub Dehner
Datum: 20.06.2019 09:54:50

Děkuji MUDr. Lubojackému za operaci zlomeného krčku naší babičky, a to ve službě v sobotu. Stejně jako patří uznání všemu personálu pracujícímu v nepřetržitém provozu. Málokdo si totiž uvědomuje, že odpoledne, večery, noci, víkendy a svátky tvoří 3/4 veškerého času, kdy může člověk náhle onemocnět a tento personál se pak o něj stará na úkor vlastního zdraví a rodiny. Dále děkuji i paní prim. Rýznarové a celému týmu GDO-F včetně RHB sestřičky za přijetí a příkladnou péči o naši babičku. Zahájením včasné RHB/mobilizace odvedli na GDO-F tu nejdůležitější část práce, protože právě začátek je stěžejní, aby byla babička zase mobilní, a tím pádem soběstačná. GDO tak supluje krom jiného i RHB ústavy, které mají plnou kapacitu.


Napsal(a): Silvie Helštýnová
Datum: 16.06.2019 18:04:18

V květnu 2019 jsem byla hospitalizována na urologickém oddělení SN Opava. Ráda bych touto cestou poděkovala panu primáři MUDr. Romanu Staňkovi a Všem pracovníkům JIP a urologického oddělení, za velice lidský, vstřícný a profesionální přístup k pacientům. Zároveň oceňuji velice dobrou spolupráci s pracovníky chirurgického oddělení při řešení vzniklých komplikací. Přeji Všem, aby Vám úsměv na tváři a chuť k práci vydržela i do dalších let.


Napsal(a): Ludmila Babiánková
Datum: 07.06.2019 07:40:36

Chtěla bych poděkovat ortopedickému oddělení V2, kde jsem 29.5. 2019 byla operována. Předoperační konzultace a následná pooperační péče byly vynikající. Zvláště děkuji MUDr. Kačírkové, MUDr. Novobilskému a přítomnému anesteziologovi za jejich profesionální a uklidňující přístup, což velmi oceňuji.


Napsal(a): Jana Kaňoková
Datum: 06.06.2019 10:20:15

Dobrý den, v tomto týdnu jsme se studenty třetích ročníků bohumínského gymnázia navštívili Muzeum ošetřovatelství a Muzeum patologie. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Mgr. Lence Hankové a paní primářce patologie MUDr. Evě Sehnálkové za čas, který nám věnovaly. Studenti se dozvěděli množství nových informací i zajímavostí, udělali si obrázek o tom, co všechno pojem ošetřovatelství a patologie zahrnuje. Celá exkurze byla velmi přínosná a velmi rádi obě muzea opět navštívíme.


Napsal(a): Irena Pešatová
Datum: 02.06.2019 19:12:17

Dne 9.5.2019 jsem byla na operaci na ortopedickém oddělení (operoval MUDr. Dupal). Chtěla bych všem poděkovat za péči, která mi byly poskytnuta během mé hospitalizace.


Napsal(a): Petr Sojčák
Datum: 12.05.2019 19:36:31

Chtěl bych touto cestou poděkovat za rychlý a profesionální přístup na chirurgické ambulanci a za skvělou péči na oddělení V2 všem sestřičkám a lékařům, kteří o mě pečovali. Máte velmi náročnou práci a obdivuji, jak vše zvládáte. Ještě jednou děkuji.


Napsal(a): Naďa Dudová
Datum: 08.04.2019 12:06:55

Chtěla bych poděkovat kolektivu lékařů a sestřiček oddělení V7 za skvělou profesionální a empatickou péči po dobu mé hospitalizace.


Napsal(a): Kamila Fajková
Datum: 01.04.2019 08:42:06

MDDR Jakub Kania (stomatologie) - sympatický, ochotný a milý profesionál, kterému moc děkuji za ošetření mé dcery. Přeji mu hodně pracovních úspěchů a pro nás pacienty - takových lékařů plný špitál!


Napsal(a): Michal Richter
Datum: 01.04.2019 07:23:21

Velké poděkování na patologii paní primářce MUDr. Sehnálkové, panu MUDr. Petrasovi a paní tiskové mluvčí Mgr. Hankové za fundované a nevšední prohlídky jedinečných expozic Muzea patologie a Muzea ošetřovatelství při SN Opava. Navštívili jsme s žáky Přírodovědného lycea SZaŠ Ostrava a určitě doporučujeme k prohlídce či doplnění vzdělávání.


Napsal(a): Milan Matoušek
Datum: 26.03.2019 08:59:30

Chtěl bych touto cestou poděkovat personálu V3 za péči. Od 12.3.2019 jsem na oddělení ležel po operaci pupeční kýly.


Napsal(a): Ester Kubíková
Datum: 18.03.2019 08:20:37

Chtěla bych moc poděkovat celému personálu ortopedického oddělení nemocnice v Opavě. Velmi mě potěšil přístup celého kolektivu oddělení i sálů, kde panovala stále dobrá nálada, neskutečná ochota a pracovitost sestřiček a hlavně, co nejvíce pacienta potěší je úsměv na tváři, který dodá spoustu energie a elánu se uzdravit. Pan primář může být pyšný na tak spolehlivý, ochotný, pracovitý a hlavně srdečný personál jak u sestřiček, tak i u lékařů a ostatním, kteří se o nás neustále starali. Také musím pochválit stravu v této nemocnici, moc mi u Vás chutnalo. Děkuji Vám za všechno a doufám, že tak skvělý kolektiv Vám zůstane i nadále. Ještě jednou velký dík :-)


Napsal(a): Eržika Čajanová
Datum: 18.03.2019 07:46:31

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu na ortopedii. Spadla jsem a zlomila jsem si krček, první noc jsem byla v Bruntále, pak mne převezli do Opavy, kde mě operovali. Kloub mi vyměnil pan doktor MUDr. Novobilský. Již brzy pojedu na rehabilitace. Doktoři i sestřičky byli moc příjemní.


Napsal(a): Karla Šrubařová
: 15.03.2019 09:54:32

V měsíci březnu /4. 3. 2019/ jsem podstoupila operaci šedého zákalu na očním oddělení v Opavě. Dovolte mi touto cestou poděkovat MUDr. Butelovi, všem sestřičkám a celému týmu za lidský, profesionální, milý, vstřícný přístup a vzornou péči. Děkuji.


Napsal(a): Anna Škrobánková
Datum: 12.03.2019 21:56:32

Ve dnech 4.2. - 11.2.2019 jsem byla hospitalizována na infekčním oddělení S2 v Opavě. Tímto bych chtěla poděkovat za vrcholnou péči mého léčení celému zdravotnickému personálu. Obrovské díky všem sestrám na všech směnách za obětavost a starost o pacienta, která by skutečně na vysoké úrovni celých 24 hodin. Poděkování z celého srdce MUDr. Elvíře Felstan, která mě léčila nejen svou odborností, ale taky lidským přístupem, který byl rovněž mimořádný. Díky za výbornou péči na tomto oddělení. Kéž by takovýchto zdravotních kolektivů stále přibývalo.


Napsal(a): Hana Zemanová
Datum: 08.03.2019 07:41:12

Dne 8.2.2019 jsem podstoupila na ortopedii v Opavě operaci již druhého kyčelního kloubu. Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu lékařů a sester za všestrannou a obětavou péči. Zvláště pak MUDr. Marku Henzlovi za operační zákrok.


Napsal(a): Míčková Monika
Datum: 26.02.2019 09:57:27

Chtěla bych poděkovat ORL oddělení a ambulanci za operační zákrok a péči, kterou mi věnovali. Lékaři, sestry i ostatní personál byli vždy ochotní a vstřícní během hospitalizace i návštěv na ambulanci. Ještě jednou moc děkuji.


Napsal(a): Kowalczeová Eva
Datum: 26.02.2019 05:52:54

Chtěla bych ze srdce moc poděkovat celému oddělení hematologické ambulanci. Více jak rok se léčím a to zdárně díky panu primáři MUDr. Stejskalovi a sestřičkám. Za jejich profesionální přístup úsměv na rtech a pohlazení po duši mnohokráte Děkuji!!! Všem přeji hodně zdraví.


Napsal(a): Bohdana Boniatti
Datum: 22.02.2019 12:09:16

Ráda bych poděkovala celému kolektivu plicního oddělení. Můj otec byl zde hospitalizován se zápalem plic a nebyl ani jeden telefonát s ním, ve kterém by mi nezdůraznil, že tak úžasný přístup snad ještě nezažil. Chválil si jídlo a chválil si hlavně přístup sestřiček a celého personálu. Dnes jsou lidé zvyklí si spíše stěžovat a psát kritiku. Já velmi ráda udělám opak a všem na plicním oddělení děkuji, že se tak báječně starali o mého otce a že neodcházel z nemocnice s traumaty, ale s pocitem, že bylo o něj profesionálně a s laskavostí postaráno.


Napsal(a): Věra Moravcová
Datum: 11.02.2019 12:46:38

Ráda bych poděkovala ošetřujícímu personálu oddělení GDO L3 a MUDr. Pařízkové za umožnění důstojného rozloučeni rodiny s p. Jaromírem Škrobánkem. Za rodinu sestra Věra Moravcová.


Napsal(a): Petr Gřívač
Datum: 11.02.2019 12:45:30

Dobrý den, rád bych poděkoval panu MUDr. Blahutovi za úspěšný a monstrózní operační zákrok, kdy mi prováděl spolu s Dr. Ševčíkem komplikovanou operaci mnohočetných poranění kolena. Měl jsem veliké obavy o průběhu a výsledku operace, ale na vizitě mi bylo sděleno, že se vše zdárně podařilo. Proto pánové doktoři, klobouk dolů. Dále bych chtěl i poděkovat celému kolektivu lůžkové části ortopedie za lidský a vlídný přístup během mé hospitalizace. Přeji Vám všem mnoho dalších pracovních úspěchů. Ještě jednou děkuji.


Napsal(a): Dagmar Vicherková
Datum: 29.01.2019 10:30:40

Dobrý den, chtěla bych tímto způsobem, velmi poděkovat panu primáři A. Dörrovi za výborně odvedený operační výkon. Zároveň děkuji celému týmu gynekologického oddělení lékařům, sestřičkám z oddělení V7, za jejich empatický, profesionální a především lidský přístup po celou dobu moji hospitalizace. Závěrem můj velký dík náleží všem zdravotníkům operačního sálu, kteří se podíleli na péči o můj zdravotní stav během operace. S úctou Vicherková Dagmar.


Napsal(a): Blanka Bujochová
Datum: 28.01.2019 19:37:27

Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat sestřičkám na lůžkovém oddělení interny N1 za profesionální péči o maminku H. Plačkovou. Pokojným a bezbolestným odchodem do nebe. A paní doktorce za podávání informací a péči. Přejeme pevné zdraví. Děkují manžel, dcera a syn s rodinami.


Napsal(a): Jana Kremserová
Datum: 18.01.2019 12:37:18

Chtěla bych touto cestou poděkovat sestřičkám lůžkového oddělení ORL za vzornou péči o manžela a hlavně jejich reakci při podávání informací, kdy se vždy nejdříve přesvědčí, zda souhlasí heslo uvedené na informovaném souhlasu, aby informace nemohly být zneužity. Moc děkuji.


Napsal(a): Jan a Sylva Mrůzkovi
Datum: 02.01.2019 07:13:36

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat sestřičkám a lékařům na GDO(L3) za příkladnou a profesionální péči o naší maminku. Do Nového roku 2019 přejeme hodně zdraví, štěstí a sil. Mrůzkovi


Web od Linelab.