Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

PRIMÁŘ CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ
Požadujeme :
• odbornou způsobilost lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo odbornou způsobilost odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb.,
• organizační, řídící a komunikační schopnosti, znalosti úhradové vyhlášky,
• písemně vypracovanou koncepci rozvoje a společného metodického vedení pro oddělení centrálních laboratoří Slezské nemocnice v Opavě, p. o. a SZZ Krnov, p. o. odpovídající moderním trendům oboru (zašlete společně s přihláškou nebo nejpozději 3 dny před konáním výběrového řízení e-mailovou formou na adresu barbara.duskova@nemocnice.opava.cz).
Nabízíme :
• odpovídající platové podmínky,
• manažerskou pracovní pozici na akreditovaném pracovišti.
Nástup : dle dohody
Přílohy k přihlášce do výběrového řízení :
• strukturovaný profesní životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání (notářsky ověřené),
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 10. 12. 2017 (včetně) na adresu:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava
e-mail: barbara.duskova@nemocnice.opava.cz
 

 
Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Požadujeme :
• VŠ vzdělání v oblasti farmacie,
• minimálně 5 let praxe v oboru,
• specializovanou způsobilost v oboru Nemocniční lékárenství dle zákona č. 95/2004 Sb.,
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.,
• plnění podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékárníka,
• organizační, řídící a komunikační schopnosti,
• písemně vypracovanou koncepci rozvoje nemocniční lékárny odpovídající moderním trendům oboru (zašlete společně s přihláškou nebo nejpozději 3 dny před konáním výběrového řízení e-mailovou formou na adresu barbara.duskova@nemocnice.opava.cz).
Nabízíme :
• odpovídající platové podmínky,
• manažerskou pracovní pozici na akreditovaném pracovišti.
Nástup : dle dohody
Přílohy k přihlášce do výběrového řízení :
• strukturovaný profesní životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání (notářsky ověřené),
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• vlastní návrh koncepce řízení lékárny.
Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 10. 12. 2017 (včetně) na adresu:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava
e-mail: barbara.duskova@nemocnice.opava.cz
 

 
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924