Slezská nemocnice v Opavě v pondělí 15. ledna úspěšně absolvovala proces reakreditace u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Akreditační šetření bylo zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí poskytovaných služeb v souladu s legislativou a akreditačními standardy.

“Proces akreditace je náročný pro všechny zaměstnance nemocnice, auditoři se zaměřují na celou oblast poskytované péče, kontroluje se dodržování resortních bezpečnostních cílů dle platné legislativy ve smyslu zákona č 372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,” uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice Hana Hozová.

“Slezská nemocnice v Opavě prokázala, že služby, které poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům, jsou na vysoké úrovni s důrazem na kvalitu a bezpečí jak pacientů, tak zaměstnanců. Získáním certifikátu se i nadále řadíme k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice,” řekl ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.


Web od Linelab.