Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává vzhledem k pandemické situaci v kraji toto mimořádné opatření mající za cíl minimalizovat další šíření nemoci v populaci (omezení shromážďování a návštěv rizikových skupin obyvatel a používání prostředků individuální ochrany).

Pokyny Mimořádné opatření KHS Ostrava ze dne 24. 7. 2020

Návštěvy pacientů SN v Opavě jsou povoleny mimo oddělení Interní, Plícní, Infekční a Geriatrické.

Je nutno dodržovat přijatá preventivní opatření:

  • Maximálně jedna osoba u pacienta (netýká se doprovodu)
  • Návštěva musí mít roušku a před vstupem musí provést dezinfekci rukou
  • Maximální délka návštěvy 30 minut
  • Doba určená pro návštěvy od 15:00 do 17:00 hodin
  • Navštěvující osoba nesmí jevit známky onemocnění (rýma, kašel, teplota…)

Web od Linelab.