Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon V
Jsme také na Facebooku
   
Primář: MUDr. Dörr Alfréd, CSc.
553 766 280
alfred.dorr@nemocnice.opava.cz
   
   
Vrchní sestra: Vaňková Věra
553 766 282
vera.vankova@nemocnice.opava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře MUDr. Fabian Marek 553 766 281
dokumentární pracovnice Diehlová Šárka 553 766 283
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Rozhodnutí o akreditaci Rozhodnutí o akreditaci
Rozhodnutí o akreditaci Screening Downovy choroby
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení a porodní sál se nachází ve III. podlaží nového pavilonu V. Ambulantní část a zákrokový sál se stacionářem je v přízemí téhož pavilonu.

Ve stejné budově je také oddělení chirurgie, urologie, ortopedie a zejména centrální operační sály. Tím je zajištěna rychlá spolupráce chirurgických oborů a okamžitá dosažitelnost operačních sálů.

   

Oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči.

Porodní sál spolu se stanicí šestinedělí a neonatologií tvoří komplex zajišťující bezpečný průběh porodu a poporodního období pro matku a dítě.

Porody probíhají na nadstandardně vybavených porodních pokojích s vlídným prostředím, špičkovým přístrojovým vybavením a pod dohledem zkušeného týmu se schopností kdykoli řešit i složité porodní a poporodní stavy. Tento dohled je kontinuálně zajištěn i v pohotovostní službě dvěma porodníky a dětským lékařem.

Porod vedeme:

• přirozeným způsobem

• s respektováním porodních plánů

• s přítomností členů rodiny u porodu, event. s přítomností duly

• porod v ambulantním režimu je také možný

• respektujeme i programovaný porod

• zajišťujeme časný kontakt matky s dítětem ihned po porodu - bonding

Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku. Velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne. Oddělení získalo mezinárodní certifikát na časnou diagnostiku vrozených vývojových vad. Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D. Prostorové 3D zobrazení plodu v děloze nabízíme i jako nadstandardní službu, obvykle mezi 22. - 26. týdnem těhotenství. Zobrazení plodu vám můžeme nahrát na DVD, do telefonu nebo na USB zařízení.

Proč rodit v porodnici v Opavě se dozvíte na pravidelných předporodních kurzech spojených s prohlídkou porodnice, jak uvádí následující pozvánka.

E-mailová adresa pro kontakt maminek s porodními asistentkami je porodni.sal@nemocnice.opava.cz.

V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména minimálně invazivním endoskopickým operačním výkonům a zákrokům, pokročilé vaginální operativě, plastickým operacím zevních rodidel a pochvy, diagnostice a léčbě přednádorových stavů a onkologických onemocnění.

Nově provádíme korekční operace sestupu rodidel a pochvy pomocí sítěk.

K dispozici je zákrokový operační sál k poskytování operačních výkonů s krátkodobou, obvykle jednodenní hospitalizací a k ambulantním výkonům s pooperačním dosledováním na přilehlém jednodenním lůžkovém stacionáři.

Poskytujeme konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky. Nabízíme specializované služby v problematice dětské gynekologie.

Oddělení byla ministerstvem zdravotnictví udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu lékařů v gynekologii a porodnictví. Současně také na oddělení probíhá praktická výuka ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek a výuka pro žákyně Střední zdravotní školy v Opavě a studenty Slezské univerzity.

Ambulantní provoz ( telefon: 553 766 301)
staniční sestra Wendelinová Blanka tel. 553 766 304

V přízemí pavilonu V jsou 4 ambulance s přístrojovým vybavením včetně 3 ultrazvukových přístrojů a CTG monitoru, s prostornou čekárnou a kabinkami.

   

V této části poskytujeme kromě běžné ambulantní činnosti a příjmu pacientek k léčebným výkonům také specializované poradny pro diagnostiku přednádorových stavů včetně expertní kolposkopie, poradnu pro dětské gynekologické onemocnění, poradnu porodního sálu pro rizikové a patologické těhotenství a konzilární poradnu pro jiná oddělení nemocnice a pro privátní gynekology. V činnosti je také ambulance závodního gynekologa.

Součástí ambulantního traktu je také zákrokový sál a denní stacionář umožňující krátkodobý pobyt po provedeném léčebném zákroku.

Harmonogram provozu ambulancí
Ambulance příjmová a konziliární - MUDr. Lučan Petr
denně 7:00 - 15:30, neakutní odborná konzilia z oddělení v úterý od 9:00 - 14:00 hodin
 
Ambulance porodního sálu - vedoucí MUDr. Fabian Marek
pondělí 7:00 - 14:00
čtvrtek 7:30 - 14:00
 
Ultrazvuk 3D, 4D - MUDr. Fabian Marek, MUDr. Martínková Markéta
pondělí 12:00 - 14:30
čtvrtek 12:00 - 14:30
 
Poradna pro nepravidelnosti menstruačního cyklu - MUDr. Martínková Markéta
čtvrtek 13:00 - 15:00
 
Ordinace dětské gynekologie - MUDr. Šefčíková Alena, MUDr. Šimková Lenka
středa 10:30 - 14:30
 
Expertní onkologické a jiné konzilium - Prim. MUDr. Dörr Alfréd, CSc.
středa 9:00 - 14:00
 
Odborná konziliární poradna - MUDr. Fabian Marek
středa 12:00 - 14:00
 
Závodní gynekolog a odborná konzilia ze soukromých ambulancí - MUDr. Šefčíková Alena
čtvrtek 13:00 - 15:00
 
Poradna pro gynekologickou estetiku a úpravu ochablého pánevního dna - Prim. MUDr. Dörr Alfréd, CSc.
pátek 9:00 - 12:00
 
Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad - MUDr. Fabian Marek
pátek 9:00 - 14:00
Porodnická část oddělení ( telefon: 553 766 284 )
Porodní sál
vedoucí lékař MUDr. Fabian Marek  
staniční sestra Bc. Hradilíková Pavla tel. 553 766 285

Porodní sál má 4 samostatné porodní místnosti s nadstandardním vybavením, ambulanci a v bezprostřední blízkosti operační sál. Je zde moderní přístrojové vybavení k monitorování stavu plodu i matky v průběhu porodu a také ultrazvuk a injektomaty.

Je připraven poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup rodičkám od 35. týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologického centra v Ostravě.

Při samotném porodu je možnost individuální strategie vedení porodu pro každou klientku s respektováním ev. porodních plánů vypracovaných rodičkou. Nebráníme se ani přání programovaných porodů a porodů za účasti „duly“, samozřejmě při dodržení medicínských zásad.

Porod je veden za přítomnosti lékaře, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu eventuálnímu doprovodu.

Na přání rodičky může být porod i bez fyzické přítomnosti lékaře, který je ale ihned k dispozici při řešení nepravidelností.

   

Vždy je k dispozici operační sál k akutnímu ukončení porodu císařským řezem.

Při porodech používáme moderní relaxační pomůcky ( např. ribstol, žíněnky, míče, sedací vaky) a hydroterapii, případně aromaterapii a muzikoterapii. Díky sponzorskému daru je u nás k dispozici unikátní porodnické zařízení Combitrac k alternativnímu vedení I. a II. doby porodní na sedačce se závěsným zařízením. Toto umožňuje rodičce a partnerovi nalézt takovou vertikální polohu, která bude při porodu nejvíce vyhovovat. Tato poloha je pro porod nejpříznivější a dovoluje zároveň kombinaci s porodní analgezií a neomezuje monitorování stavu plodu.

   

Nabízíme možnost tlumení porodních bolestí. Ve spolupráci s anesteziologem poskytujeme epidurální analgesii. Využívame pestré škály alternativních léků ( inhalace Entonoxu - viz. odkazy níže, paracervikální analgetický blok, účinné protibolestivé léky).

Co je Entonox
Informovaný souhlas pacientky k použití přípravku Entonox

Po porodu přikládáme dítě co nejdříve k prsu matky. Za přístup pracoviště ke kojení novorozenců získala nemocnice titul „Baby friendly hospital“. Vysoké hodnocení získal porodní sál i v anketě společnosti Aperio.

Naše porodnice je zařazena mezi pracoviště umožňující komerční odběr pupečníkové krve.

Ambulance porodního sálu

Ambulance porodního sálu zabezpečuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 24. týdne těhotenství. Činnost ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilosti v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku nepravidelností u matky nebo plodu ( kardiotokografy, ultrazvuk a další). Ambulance aktivně spolupracuje s diabetologickou ambulanci nemocnice zaměřenou na sledování poruchy glukozové tolerance a úpravu diabetu v souvislosti s těhotenstvím. Ženy v pokročilém těhotenství mohou být také sledovány na ambulanci porodního sálu, nejlépe poslední 2 týdny před očekávaným porodem (nebo i dříve, podle doporučení svého ošetřujícího gynekologa).

Ke zmírnění bolesti zad, pánve a dolních končetin nabízíme Kinesiotaping.

Co je Kinesiotaping

Možnosti přípravy rodiček k porodu, cvičení pro těhotné a plavání těhotných jsou samozřejmostí, spolupráce našeho oddělení je navázána prostřednictvím naši porodni asistenky p. Klapuchové s Baby klubem Kačka.

Předporodní kurzy a prohlídky porodnice probíhají každé liché úterý od 15:00 hodin.

Stanice šestinedělí
staniční sestra Hanelová Milena tel. 553 766 292

Pečuje o nedělky a jejích novorozence. Slouží zde společně porodní asistentky i dětské sestry. V rámci stanice „rooming in“, tj. společné ošetřování matky a novorozence ihned po porodu, je věnována maximální pozornost rozvoji laktace u matky a plnému kojení novorozence. K dispozici jsou i 3 nadstandardní pokoje s kompletním vybavením, s možností přespání partnera i s možností ošetřování dvojčátek. Pooperační pokoj po císařském řezu lze připravit i s adekvátním monitoringem vitálních funkcí.

Pro bezpečí novorozence, prevenci náhlého úmrtí a klidný pobyt jeho maminky poskytujeme monitorování dechu novorozence zařízením Babysense s možností jeho zápůjčky i domů. Podrobnosti lze získat při předporodní přípravě nebo v poporodním období.

Novorozenecká stanice
ordinář MUDr. Krejčí Soňa tel. 553 766 590

Je velmi dobře přístrojově vybavena. Má inkubátory pro dočasnou péči o rizikového novorozence a moderní postýlku pro léčbu světlem při novorozenecké žloutence. Péče o fyziologické novorozence probíhá v režimu "rooming in" se snahou o plné kojení. Nabízíme laktační poradnu a informace i po telefonu ( velmi podrobné informace jsou na webových stránkách dětského oddělení ).

Gynekologická část oddělení ( telefon: 553 766 288 )
Lůžková stanice gynekologie
vedoucí lékař MUDr. Šefčíková Alena  
staniční sestra Jalůvková Jana tel. 553 766 287

Gynekologie poskytuje léčebnou péči jak konzervativní, tak přípravu k operačním výkonům a pooperační péči. Také jsou zde hospitalizované ženy s komplikacemi v časném i pozdním těhotenství.

Na gynekologické stanici jsou jedno až třílůžkové pokoje a 1 nadstandardní pokoj. V rámci pooperační péče je k dispozici bed side monitoring tj. pooperační sledování životních funkcí.

Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a TV, v nadstandardním provedení i ledničkou.

   
Operační sály

Moderní centrální operační sály, na stejném poschodí v blízkosti našeho oddělení, jsou kvalitně vybavené pro klasické i endoskopické minimálně invazivní operační výkony (laparoskopie, hysteroskopie).

Zákrokový sál

Zákrokový sál je součástí gynekologického oddělení a je umístněn vedle ambulantního traktu v přízemí pavilonu.

Je moderně vybaven pro poskytování krátkodobých výkonů v celkové anestesii nebo v lokálním znecitlivení. Součástí je denní stacionář se 4 lůžky.

Provádíme diagnostické a léčebné výkony hysteroskopické, tj. prohlídnutí a odstranění nepravidelností v dutině děložní a další operační výkony v dutině děložní a na děložním čípku.

Nabízíme také plastické a estetické operační výkony na zevních rodidlech a v pochvě.

Poskytujeme zde i akutní léčebně zákroky nepřetržitě.

K plánovaným výkonům se objednává na telefonním čísle 553 766 304.

Ceník nabízených nadstandardních služeb je uveden na webových stránkách Slezské nemocnice.


 
   
 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Pro pacienty
Odborná veřejnost
Muzea
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924